Tin Tức

Hướng dẫn cài đặt game

Hướng dẫn tải và Cài đặt game

Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải và cài đặt game Kiếm Thế. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

Đã có game kiếm thế VNG

  • Bước 1: Tải file Patch Kiếm Thế Sy Tình Kiếm Cho Máy Cấu Hình Thấp: Tải về
  • ===================================================================:
  • Bước 1: Tải file Patch Kiếm Thế Free Sy Tình Kiếm Cho Máy Cấu Hình Cao : Tải về
  • Bước 2: Giải nén đè các file trong Patch Sy Tình Kiếm vào thư mục gốc của game Kiếm Thế VNG.
  • Bước 3: Mở file Game.exe Hoặc Autoupdate để chơi game.

Chưa có game kiếm thế VNG

  • Bước 1: Tải game Kiếm Thế Free đầy đủ tại đây: Tải về
  • Bước 2: Mở file KiemTheFree.exe vừa tải về, nhấn Browse.. chọn ổ muốn dùng để lưu game sau đó nhấn Extract.
  • Bước 3: Mở ổ ổ vừa cài game tìm đến thư mục KiemTheFree, mở File Game.exe để vào game.

AUTOPK

  • : Tải AUTOPK đầy đủ tại đây: Tải về